Janus Pannonius Múzeum

Mai programok

Képző- és Iparművészet

ÁLTALÁNOS PROGRAMNAPTÁR

2013-11-11 19:32:00

Tárlatvezetés, múzeumpedagógia (információ)

2015-02-10 10:17:00

Arczok és láthatárok – 19. századi magyar festészet a Janus Pannonius Múzeum gyűjteményéből

2018-05-04 12:49:00

Kép-mozgások

2019-06-13 13:39:00

Természettudomány

ÁLTALÁNOS PROGRAMNAPTÁR

2013-11-11 19:59:00

Tárlatvezetés, múzeumpedagógia (információ)

2019-01-16 12:11:00

Várostörténet

ÁLTALÁNOS PROGRAMNAPTÁR

2013-11-11 19:59:00

Kovács Béla Emlékház

2018-02-16 21:26:00

Tárlatvezetés, múzeumpedagógia (információ)

2019-01-16 12:17:00

Ez sör! – a sernevelőtől a sörgyárig

2019-04-10 08:57:00

Aviatika – Pécs repüléstörténete

2019-06-21 10:49:00

Néprajz

ÁLTALÁNOS PROGRAMNAPTÁR

2013-11-11 20:00:00

A keleti rítus kincsestára

2019-05-17 11:41:00

Régészet

Tárlatvezetés, múzeumpedagógia (információ)

2019-01-16 12:23:00

Az első falvak – az újkőkor letűnt világa a Dél-Dunántúlon

2019-05-06 15:24:00

Magunkról

Magunkról | 2013-10-17

Küldetésnyilatkozat

                    

A Janus Pannonius Múzeum küldetésnyilatkozata

 

„A múltat tiszteld,

s a jelent vele kösd a jövőhöz.”

(Vörösmarty Mihály)

 

 

A Janus Pannonius Múzeum (JPM) a vidék egyik legnagyobb gyűjteményével rendelkező megyei hatókörű városi múzeum. Pécsett, a kultúra városában kiemelkedő az intézmény tudományos, közművelődési, közösségformáló szerepe, akárcsak a történelmi belváros arculatát meghatározó jelenléte.

 

Pécs és Baranya természeti és kulturális örökségével, jelenlegi értékeivel az ország egyik leggazdagabb vidéke. Ahogy e táj természeti sajátossága az eltérő éghajlatigényű nagy tájak élőlényeinek együttélése, ugyanúgy különféle népek találtak helyet itt egymás mellett, tudásukkal, tárgyaikkal, eltérő szokásaikkal egymást gazdagítva. A múzeum ennek a sokszínű kulturális és természeti örökségnek kutatója, őrzője és népszerűsítője, nemcsak leltározója, de újraélesztője, hogy a tudás és információ ne maradjon holt anyagba zárva, hanem az itt őrzött információk újra használhatóak legyenek.

 

A Janus Pannonius Múzeum tevékenységi köre öt területet ölel fel: képző-és iparművészeti, régészeti, néprajzi, természettudományi és várostörténeti ágazatokban végzi a gyűjtőkörébe tartozó muzeológiai forrásanyag felkutatását, gyűjtését, őrzését, szakszerű nyilvántartását, kezelését, állagmegóvását és védelmét, továbbá a tudományos eredmények közzétételét, mindezek kiállítások, kiadványok és más formában történő bemutatását.

 

Tizenegy kiállítóhelyén rendezett tárlataival és programjaival erősíti kulturális örökségünk megismerését és a mai korra reflektáló újragondolását, meghatározó eleme a baranyai megyeszékhely turisztikai vonzerejének.

 

A JPM Művészettörténeti Osztályának sajátos feladata a magyarországi és a magyar progresszív (képző)művészeti értékek, alkotások és életművek feltárása és beillesztése az európai és a nemzetközi művészeti folyamatokba. E cél megvalósítása érdekében fokozatosan fejleszti és gazdagítja alapgyűjteménye, a Modern Magyar Képtár kollekcióját, állandó kiállítását, s gondoskodik az őrzésében lévő életmű múzeumok – Csontváry, Vasarely, Martyn Ferenc, Amerigo Tot, Endre Nemes, Schaár Erzsébet – értékükhöz méltó működtetéséről. Iparművészeti gyűjteményünk különleges értéke a Zsolnay gyűjteményi egység, amely műtárgyaival, dokumentációival egyrészt Pécs ipar- és kultúrtörténetének meghatározó emléke, őrzője, másrészt a magyar és az európai kerámiaművészet másfél évszázados történetének fontos összetevője.

 

A JPM Régészeti Osztálya a 2000 éves Pécs és Baranya múltjának, régészeti emlékeinek megismerését, megértését szolgálja. A Múzeum 1905-ben elfogadott szabályrendelete szerint „a régészeti, numizmatikai és történelmi osztály célja Pécs városának és Baranya vármegye múltjának, területi viszonyainak és műveltségi állapotának megismerésére szolgáló tárgyak és irodalmi emlékek összegyűjtése, szakszerű felállítása és megőrzése”. A régészet szerepe egészen különleges egy olyan városban, melynek lakói az ókori és középkori virágzó települések maradványai között élik mindennapjaikat, s melynek környezetében még az említetteknél is korábbi kultúrák emlékeivel találkozhatunk.

 

A JPM Történeti Osztálya feladatának tekinti a Pécs és Baranya megyét magába foglaló vonzáskörzet történetének bemutatását, értelmezését; a városban és környezetében együtt élők múltjának tárgyakon, dokumentumokon alapuló megismertetését. Kiemelt figyelmet fordít az egykori Tettye patak mentén kialakult iparok jelentőségének tudatosítására, és a hozzájuk kapcsolódó gazdasági és kulturális örökség ápolására. Gyűjti, őrzi és a közösség számára hozzáférhetővé teszi a Pécs és Baranya történetére vonatkozó tárgyi és írott emlékeket. Küldetésének megvalósításában a Múzeum gyűjteményein kívül fontos szerepet szán a székhelyéül szolgáló, gazdag történelmi múlttal rendelkező műemlék épületegyüttesnek, a Derflinek.

 

A JPM Természettudományi Osztálya kapcsolatot keres a kicsiktől a nagyokig minden nyitott érdeklődővel, hogy felhívja a figyelmét a Baranya megye élő természetében rejlő változatosságra. Múzeumi foglalkozásaival, programjaival, kiállításaival szeretné elérni, hogy a vidék sokszínűségét a helybeliek és az idelátogatók megismerjék, megbecsüljék és szeressék, valamint a környezettudatos életmódra motiválják őket.

 

Pécs város és Baranya megye múltjának és jelenének fontos eleme a különböző nemzetiségek békés együttélése. A JPM Néprajzi Osztálya gyűjti, feldolgozza és bemutatja ennek a sokszínű városi és népi kultúrának az elemeit, különös tekintettel a magyar és nem magyar népek (német, horvát, szerb, cigány) egymásra hatására. Vizsgálja, kutatja, megőrzi, feldolgozza és bemutatja az ember és ember, ember és tárgy, ember és környezet közötti speciális párbeszédet, ezzel is hozzájárulva különleges nemzeti kultúránk sajátos pécsi-baranyai építőköveinek összegyűjtéséhez. 

 

A JPM intenzív tudományos, közművelődési, ismeretterjesztő, múzeumpedagógiai foglalkozásai révén segíti a város és a megye valamennyi korosztályának tartalmas, kultúrált időtöltését, az élethosszig tartó tanulás folyamatába való bekapcsolódását.

 

A fentiek alapján látható, hogy a Janus Pannonius Múzeum küldetését a fenntarthatósága mellett a korszerű muzeológia továbbfejlesztésében, a kulturált szabadidős tevékenység kiszolgálásában és a szakszerű ismeretterjesztésben látja. Igyekszik a turizmus és a lakosság, a különféle tudásra vágyó célcsoportok igényeit kielégíteni; erősíteni Pécs kulturális kínálatát, ezzel is részt vállalni a város fenntarthatóságában, a „Pécs a kultúra és a művészet városa” fogalom megerősítésében. Ezt a szellemi és művészeti bázist támogatja a Múzeum valamennyi tevékenységével, gyűjti, őrzi és mutatja be az itt élő közösségnek és az idelátogató vendégeknek Pécs és Baranya gazdag és változatos kulturális, szellemi és természeti javait, hogy megismerjék és szeressék azt. Letöltés: JPM kuldetesnyilatkozat.pdf

RSS

Twitter

YouTube

Google Maps

Hírlevél

Videótár

Keresem:

Kövess bennünket!

Kapcsolat:

Janus Pannonius Múzeum

7621 Pécs, Káptalan u. 5.

Tel: +36 72/514-040

Fax: +36 72/514-042

honlap: www.jpm.hu

e-mail: jpm@jpm.hu,

bmmijpm@gmail.com

facebook: www.facebook.com/bmmi.jpm

térkép: Google maps

twitter: twitter.com/#!/JPMuzeum

youtube: www.youtube.com/user/avarin1