Janus Pannonius Múzeum

Mai programok

Képző- és Iparművészet

ÁLTALÁNOS PROGRAMNAPTÁR

2013-11-11 19:32:00

Tárlatvezetés, múzeumpedagógia (információ)

2015-02-10 10:17:00

Arczok és láthatárok – 19. századi magyar festészet a Janus Pannonius Múzeum gyűjteményéből

2018-05-04 12:49:00

Kép-mozgások

2019-06-13 13:39:00

Természettudomány

ÁLTALÁNOS PROGRAMNAPTÁR

2013-11-11 19:59:00

Tárlatvezetés, múzeumpedagógia (információ)

2019-01-16 12:11:00

Várostörténet

ÁLTALÁNOS PROGRAMNAPTÁR

2013-11-11 19:59:00

Kovács Béla Emlékház

2018-02-16 21:26:00

Tárlatvezetés, múzeumpedagógia (információ)

2019-01-16 12:17:00

Ez sör! – a sernevelőtől a sörgyárig

2019-04-10 08:57:00

Aviatika – Pécs repüléstörténete

2019-06-21 10:49:00

Néprajz

ÁLTALÁNOS PROGRAMNAPTÁR

2013-11-11 20:00:00

A keleti rítus kincsestára

2019-05-17 11:41:00

Régészet

Tárlatvezetés, múzeumpedagógia (információ)

2019-01-16 12:23:00

Az első falvak – az újkőkor letűnt világa a Dél-Dunántúlon

2019-05-06 15:24:00

Látogatóinknak

Látogatóinknak | 2012-07-22

Kedvezmények

A Kormány  132 / 2011. (VII.18.) Korm. rendelete
a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról

 

1. § A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet helyébe 2011. július 26-tól a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára (a továbbiakban: EGT, azaz az Európai Unió állampolgára), amennyiben:


a)  6. életévét be nem töltött kiskorú,


b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény szerinti fogyatékos személy (a továbbiakban: fogyatékos személy)


c) fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő),


d) a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik,


e) legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja,


f) közoktatásban (általános és/vagy középfokú oktatásban) dolgozó pedagógus,


g) 70. életévét betöltötte.

 

(2) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGT állampolgár minden hónap egyik hétvégéjének a muzeális intézmény által meghatározott napján, amennyiben:

 
a) 26. életévét még nem töltötte be, 


b) 18 év alatti személyt kísér, és annak közeli hozzátartozója (szülő, testvér, legfeljebb 2 fő).

 

Kiállításainkban a kormányrendelet által előírt kedvezményes hétvégi nap: minden hónap első vasárnapja. A vasárnap zárva tartó kiállítások esetében minden hónap első szombat.


(3) A muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait 50%-os kedvezményes belépődíj fizetésével látogathatja az alábbi EGT állampolgár: 


a) 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig, 

 

b) 62 év felett, 

 

c) a legalább két, 18 év alatti személyt kísérő egy vagy két közeli hozzátartozó (szülő, testvér), a (2) bekezdés b) pontjában foglalt eset kivételével.

 

(4) Magyarország állami, nemzeti ünnepein állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul látogathatók. (március 15, augusztus 20, október 23.)


A kedvezményekre vonatkozó jogosultságot igazolni szükséges.

 

TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEK

RSS

Twitter

YouTube

Google Maps

Hírlevél

Videótár

Keresem:

Kövess bennünket!

Kapcsolat:

Janus Pannonius Múzeum

7621 Pécs, Káptalan u. 5.

Tel: +36 72/514-040

Fax: +36 72/514-042

honlap: www.jpm.hu

e-mail: jpm@jpm.hu,

bmmijpm@gmail.com

facebook: www.facebook.com/bmmi.jpm

térkép: Google maps

twitter: twitter.com/#!/JPMuzeum

youtube: www.youtube.com/user/avarin1