Janus Pannonius Múzeum

Mai programok

Képző- és Iparművészet

ÁLTALÁNOS PROGRAMNAPTÁR

2013-11-11 19:32:00

Tárlatvezetés, múzeumpedagógia (információ)

2015-02-10 10:17:00

Arczok és láthatárok – 19. századi magyar festészet a Janus Pannonius Múzeum gyűjteményéből

2018-05-04 12:49:00

Kép-mozgások

2019-06-13 13:39:00

Természettudomány

ÁLTALÁNOS PROGRAMNAPTÁR

2013-11-11 19:59:00

Tárlatvezetés, múzeumpedagógia (információ)

2019-01-16 12:11:00

Várostörténet

ÁLTALÁNOS PROGRAMNAPTÁR

2013-11-11 19:59:00

Kovács Béla Emlékház

2018-02-16 21:26:00

Tárlatvezetés, múzeumpedagógia (információ)

2019-01-16 12:17:00

Ez sör! – a sernevelőtől a sörgyárig

2019-04-10 08:57:00

Aviatika – Pécs repüléstörténete

2019-06-21 10:49:00

Néprajz

ÁLTALÁNOS PROGRAMNAPTÁR

2013-11-11 20:00:00

A keleti rítus kincsestára

2019-05-17 11:41:00

Régészet

Tárlatvezetés, múzeumpedagógia (információ)

2019-01-16 12:23:00

Az első falvak – az újkőkor letűnt világa a Dél-Dunántúlon

2019-05-06 15:24:00

Szolgáltatások

Szolgáltatások | 2012-07-22

Kutatás

Kutatási szabályzat

 

 

1) A kutatási lehetőségeket az alábbi joghatályos rendelkezések központilag szabályozzák.

  a) “Az 1997. évi 140. Törvény “A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről”

  b) A Kormány 47/2001. (III. 27.) Kormány rendelete a muzeális intézményekben folytatható kutatásról.

 

2) A Kormányrendelet 2. Paragrafusának 2. Pontjában meghatározott kötelezettségként a Janus Pannonius Múzeum Igazgatósága (7621 Pécs, Káptalan u. 5. Tel.: 72-514-040; fax: 72/514-042) a kutatás feltételeit az alábbiakban állapítja meg:

 

A kutatásra az intézmény igazgatója adhat engedélyt írásbeli megkeresés alapján, a gyűjtemény felelősével történt megbeszélés szerint. Kutatási engedély kérése szükséges mindenkinek, aki nem az intézmény dolgozója.

 

A kutatásra rendelkezésre álló időszakok az egyes osztályokon:

 

Természettudományi Osztály

(Pécs, Szabadság u. 2. Tel.: 72-213-419)
A gyűjtemény felelősével történő egyeztetés alapján heti egy napon 9-14 h-ig végezhető a kutatás.

 

- Régészeti Osztály

(Pécs, Széchenyi tér 12.Tel.: 72-312-719)

egyeztetett időpontban, 9-15 h

 

Néprajzi Osztály

(Pécs, Rákóczi út 15. Tel.: 72-315-629) 

Hétfő: 9-15h.

 

Új- és Legújabb kori Történeti Osztály

(Pécs, Felsőmalom u. 9. Tel.: 72-310-165)

hétfő: 9-16h

 

Képző- és Iparművészeti Osztály

(Pécs, Papnövelde u. 5. Tel.: 72-891-328)
Képzőművészet: Kedd, 9-15h. Iparművészet: Hétfő: 9-15h

 

A kutatás témája és a kutató személyi adatai nyilvántartásba veendők a Kormányrendelet 4. Paragrafusa 3. Bekezdése szerint. Az osztályokon az osztályvezető köteles gondoskodni a kutatások nyilvántartásáról. Az adatok védelme érdekében a kutató az osztályokon kitölti a “Kutatási engedélyt”. A formanyomtatvány tartalmazza a kutató személyes adatait és kutatási témáját, valamint felhasználásának célját. Az űrlapok segítségével végezhető a nyilvántartás is.

 

Csak a gyűjteményért felelős muzeológus vagy gyűjteménykezelő által kiadott anyagot lehet kutatni.

 

A kutatások eredményét felhasználó publikációkból a kutató a megjelenést követő 30 napon belül köteles egy példányt átadni az intézmény illetékes osztályának adattárába.

 

Az adattárakban lévő dokumentumok másolatai a Kormányrendelet mellékletében meghatározottak szerint adhatók ki, kizárólag kutatásra és nem publikációra vagy a publikációt lehetővé tévő hordozókra (pl. video, CD). Ez utóbbi esetben az igazgató dönt a publikálás engedélyezéséről és annak feltételeiről.

 

 

Pécs, 2007. május 15.

 

 

                                                                                (Dr. Fabényi Júlia)

                                                 múzeumigazgató

Letöltés: JPM_kutatasi_engedely.doc

RSS

Twitter

YouTube

Google Maps

Hírlevél

Videótár

Keresem:

Kövess bennünket!

Kapcsolat:

Janus Pannonius Múzeum

7621 Pécs, Káptalan u. 5.

Tel: +36 72/514-040

Fax: +36 72/514-042

honlap: www.jpm.hu

e-mail: jpm@jpm.hu,

bmmijpm@gmail.com

facebook: www.facebook.com/bmmi.jpm

térkép: Google maps

twitter: twitter.com/#!/JPMuzeum

youtube: www.youtube.com/user/avarin1