Janus Pannonius Múzeum

Mai programok

Képző- és Iparművészet

ÁLTALÁNOS PROGRAMNAPTÁR

2013-11-11 19:32:00

Tárlatvezetés, múzeumpedagógia (információ)

2015-02-10 10:17:00

Arczok és láthatárok – 19. századi magyar festészet a Janus Pannonius Múzeum gyűjteményéből

2018-05-04 12:49:00

Kép-mozgások

2019-06-13 13:39:00

Természettudomány

ÁLTALÁNOS PROGRAMNAPTÁR

2013-11-11 19:59:00

Tárlatvezetés, múzeumpedagógia (információ)

2019-01-16 12:11:00

Várostörténet

ÁLTALÁNOS PROGRAMNAPTÁR

2013-11-11 19:59:00

Kovács Béla Emlékház

2018-02-16 21:26:00

Tárlatvezetés, múzeumpedagógia (információ)

2019-01-16 12:17:00

Ez sör! – a sernevelőtől a sörgyárig

2019-04-10 08:57:00

Aviatika – Pécs repüléstörténete

2019-06-21 10:49:00

Néprajz

ÁLTALÁNOS PROGRAMNAPTÁR

2013-11-11 20:00:00

A keleti rítus kincsestára

2019-05-17 11:41:00

Régészet

Tárlatvezetés, múzeumpedagógia (információ)

2019-01-16 12:23:00

Az első falvak – az újkőkor letűnt világa a Dél-Dunántúlon

2019-05-06 15:24:00

Látogatóinknak

Látogatóinknak | 2017-11-27

A JPM évkönyve 54. kötet (2017)

A JPM évkönyve 54. kötet (2017)

  TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
PDF Dénes Andrea – Biró Marianna
Erjesztéssel feldolgozott vad- és kultúrnövények Magyarországon –
etnobotanikai áttekintés
PDF Dénes Andrea
Vadnövények gyűjtögetése és piaci árusítása Baranya megyében
egykor és ma. Etnobotanikai áttekintés és napjaink gyakorlata
PDF Ortmann-Né Ajkai Adrienne – Kovács Anita – Lóczy Dénes
Dráva holtágak tájtörténete az utóbbi 50 évben
PDF  Tolnay Dolly – Darányi Nikoletta
Spontán regeneráció a Szavai-hegy (Villányi-hegység)
lejtősztyeppjében
   
   RÉGÉSZET
PDF Jakucs János – Voicsek Vanda
A Kr. e. 6. évezred második felének új kutatási eredményei
Baranya megyében
PDF

Jovan D. Mitrović – Selena Vitezović
Zók revisited: Excavations of D. Karapandžić at Zók in 1920

PDF Viktor Wéber
Settlement of the Early Urnfield period at Majs–Borza-major
(Southern Transdanubia, Hungary)
PDF Kovaliczky Gergely
Sopianae első periódusa
PDF Nagy Balázs– Gábor Olivér
Lugio északi vicusának éremanyaga az 1999–2000. évi feltárás
alapján (Dunaszekcső, Szent János-hegy)
PDF Tóth Zsolt
Régészeti kutatások Sopianae északi temetőjében: az I. számú
Cella Trichora 2013–2014. évi kutatásának eredményei
PDF Gábor Olivér
Az avarok meghatározása és mitológiája
PDF Buzás Gergely
A szászvári vár régészeti kutatása
   
   TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK
PDF Josef Schwing
Bolyongó helynevekről. Megjegyzések Tóth Endre
„Pécs Quinqueecclesie nevének eredetéről” című cikkéhez
PDF  Nagy Gábor
Az eltűnt legénység – Muhin Gárda-százados és legénységének
utolsó bevetése
PDF  Hágen József
1945-ben készült pécsi pénztári utalvány tervek
a JPM Történeti Osztály gyűjteményében
PDF  Wéber Adrienn
Egy figyelemre méltó pécsi éremgyűjtő a 19. századból:
Dittmayer Jakab (1825–1887)
   
   NÉPRAJZ
PDF  Pulszter Zsuzsanna
Húsz éves a Baranya népművészete című állandó kiállítás
   
   KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET
PDF  Mendöl Zsuzsanna
Pécsi asztalosmunkák a Janus Pannonius Múzeum
gyűjteményéből
   
   RESTAURÁLÁS
PDF  Gardánfalviné Kovács Magdolna
„Tekercsbe zárt üzenet” – egy római kori tekercs kibontása
   
  MÚZEUMPEDAGÓGIA
PDF  Varga Ágnes
Határmezsgyéket járó garabonciás. A tantárgyköziség
szemléletmódja a Janus Pannonius Múzeum Természettudományi
Osztályának múzeumpedagógiai programjaiban
PDF  Pulszter Zsuzsanna – Burján István – Sárközi Katalin
A Janus Pannonius Múzem Néprajzi Osztályának 2015–2016. évi
múzeumpedagógiai, múzeumandragógiai tevékenysége
és programjai
PDF  Gál Éva – Huszár Zsuzsanna – Potkovácz Milán
Beszámoló a roma holokauszt téma múzeumi feldolgozásáról.
A Janus Pannonius Múzeum és a Pécsi Tudományegyetem
módszertani fejlesztő projektje
   
  NEMZETKÖZI KUTATÁSOK
PDF Walterné Müller Judit
„Oroszföldön meggyötörve – Aranyló hagymakupolák
vigaszában”. Elhurcolt magyarországi fiatalok szovjet kényszermunkán
1944–1949
   
  SZEMLE
PDF Gerner András
Kulisszatitkok a pécsi televíziózás múltjából
PDF Gál Éva
Kesztyűkönyv. Kesztyűviselet, kesztyűs mesterség, Pécsi Kesztyű
   
  IN MEMORIAM
PDF Gál Éva
Emlékezünk Déri Jánosra (1925–2016)
PDF Gerner András – Millei Ilona
In memoriam Kováts Valéria (1925–2017)
PDF Pásztor Andrea
In memoriam dr. Ujvári Jenő
PDF Kisbenedek Tibor
In memoriam dr. Vass Anna mikológus, muzeológus (1930–2016)
PDF Köhler Kitti – Kiss Kinga – Hajdu Tamás – Gábor Olivér
In memoriam K. Zoffmann Zsuzsanna (1941–2016)

 

A JPMÉ 54. kötet a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

RSS

Twitter

YouTube

Google Maps

Hírlevél

Videótár

Keresem:

Kövess bennünket!

Kapcsolat:

Janus Pannonius Múzeum

7621 Pécs, Káptalan u. 5.

Tel: +36 72/514-040

Fax: +36 72/514-042

honlap: www.jpm.hu

e-mail: jpm@jpm.hu,

bmmijpm@gmail.com

facebook: www.facebook.com/bmmi.jpm

térkép: Google maps

twitter: twitter.com/#!/JPMuzeum

youtube: www.youtube.com/user/avarin1